Aanmelden:
Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst.
Een cursus gaat door als er voldoende deelnemers zijn. Kort voor de aanvang
van de cursus wordt deze bevestigd, dan wel afgemeld indien de cursus niet
doorgaat.
Als u zich afmeldt binnen twee weken voor de aanvangsdatum, bent u het
volledige cursusgeld verschuldigd.

Korting:
66-plussers krijgen 10% korting. Deze korting loopt parallel met de AOW leeftijd.
De korting van 10% geldt ook voor jongeren onder de 19 jaar die aan een cursus
deelnemen. Leden van “de Brink” betalen de ledenprijs. Kindercursussen en
workshops hebben een speciale prijs, dit geldt ook voor de knipkaarten t.b.v. de
cursus beeldhouwen in steen die 30 lessen per jaar omvat, hierop is dus geen
leeftijd / leden korting. Kinderen die in aanmerking komen voor het ING fonds
kunnen gratis deelnemen.

Betaling:
Dit geschiedt d.m.v. automatische incasso.

U kunt zich per cursus aanmelden via de website. Dit is voor u en voor ons de
meest eenvoudige manier. Omdat wij bij cursussen voor volwassenen en bij
open ateliers korting geven voor leden, 66-plussers en jongeren onder de 19
jaar, is het belangrijk dat u dit op het inschrijfformulier goed aangeeft, anders
loopt u de korting mis .Met deze aanmelding geeft u, door op akkoord te drukken
toestemming tot automatische afschrijving van het cursusbedrag.

Indien u zich niet inschrijft via de website, kunt u gebruik maken van een
“papieren inschrijfformulier”.
Het is belangrijk dat u dit formulier duidelijk en volledig invult, 1 formulier per
cursus. Het papieren inschrijfformulier dient ondertekend te worden.

Alleen als een cursus doorgaat, wordt het verschuldigde bedrag van uw rekening
afgeschreven. Er zal alleen een bedrag worden afgeschreven waarvoor u
toestemming heeft gegeven. Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt
u het bedrag altijd storneren. Extra kosten dient u contant aan de docent te
betalen.

Koffie / thee:
Koffie en thee wordt door de gastvrouwen rondgebracht. U betaalt contant of
koopt hiervoor een kaart bij de docent of contactpersoon van het Open Atelier.
De kaarten voor 6 / 10 consumpties zijn € 6,00 / € 10,00. Volgt u een workshop,
dan zit de koffie of thee bij de prijs inbegrepen.

Parkeren:
Op het parkeerterrein, achter het gebouw, alleen in de vakken parkeren. Mocht
er geen plaats zijn, parkeer uw auto dan dusdanig dat de buurtbewoners hier
geen overlast van ondervinden.
Op de parkeerplaats van sporthal Watergoor vindt u altijd een plekje.
Fietsen niet in de steeg plaatsen, maar voor het gebouw bij de fietsenrekken.

Aansprakelijkheid:
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing aan
personen en/of eigendommen, door welke oorzaak dan ook, tijdens de van haar
uitgaande activiteiten of in de door haar gehuurde ruimten. Deelname aan de
activiteiten geschiedt voor eigen risico.

Voorrang:
Een deelnemer aan een lopende cursus heeft voorrang bij inschrijving op
dezelfde cursus in het eerstvolgende seizoen, mits hij of zij zich inschrijft voor 1
augustus dan wel 1 december.

PR:
Tijdens cursussen, workshops, open dagen en exposities kunnen er foto’s
worden gemaakt voor PR doeleinden. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dient u
dit per e-mail (info@debrink.org) of per brief bij het bestuur aan te geven.

Privacy beleid (AVG):
Met ingang van 25 mei 2018 is iedere vereniging verplicht een algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) inzichtelijk te hebben voor haar
relaties.
Onze AVG kunt u hier vinden:
Algemene cursusvoorwaarden.
Gesponsord door:


Ook sponsor worden ?

[klik op logo]
[klik op logo]
[klik op logo]