Persoonsgegevens die worden bewaard en verwerkt
Kreativiteitscentrum "de Brink"  bewaart en verwerkt uw
persoonsgegevens. We leggen deze gegevens vast omdat u
gebruik maakt van de diensten van Kreativiteitscentrum "de Brink",
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier
voor een cursus of lidmaatschap op de website aan
Kreativiteitscentrum "de Brink" hebt verstrekt. Kreativiteitscentrum
"de Brink" kan de volgende persoonsgegevens bewaren en
verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw bankrekeningnummer
Uw geboortedatum
Activiteiten
w.o. cursussen, open ateliers en workshops waaraan u
deelneemt of hebt deelgenomen.

Waarom Kreativiteitscentrum "de Brink" uw gegevens
nodig heeft
Kreativiteitscentrum “de Brink ” verwerkt uw persoonsgegevens om
haar activiteiten  als vereniging en als creativiteitscentrum (o.a. het
geven van cursussen en workshops) te kunnen uitvoeren en om
contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u
te kunnen benaderen in relatie tot de activiteiten van KC “de Brink”.
Dit kan zowel schriftelijk (e-mail en/of per post) als per telefoon. Bij voorkeur per
email.

Hoe lang Kreativiteitscentrum "de Brink" uw gegevens
bewaart
Kreativiteitscentrum "de Brink" bewaart uw persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw
gegevens worden verzameld. De gegevens van onze leden en cursisten
worden niet langer dan 3 jaar bewaard na uw laatste cursus activiteit
waaraan u heeft deelgenomen en/of uw opzegging van het
lidmaatschap.

Delen met anderen
Kreativiteitscentrum "de Brink" verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan
derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
sturen naar info@debrink.org. Kreativiteietscentrum "de Brink" zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Kreativiteitscentrum "de Brink" neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door Kreativiteitscentrum "de Brink" verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact op met Kreativiteitscentrum "de
Brink" via info@debrink.org.
Versie 9 juli 2018
Privacyverklaring
Gesponsord door:

Ook sponsor worden ?

[klik op logo]
[klik op logo]
[klik op logo]