: Kees van de Reep (waarnemend)
: Dik Steen Redeker
: Gesina Noordewier
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Dagelijks Bestuur

: 033  2450542
: info@debrink.org
: www.debrink.org
: ABNAMRO: NL71 ABNA 0477 7378 62
  ING: NL11 INGB 0005 4647 05
: KC "de Brink", Havenstraat 7c, 3861 VS Nijkerk
Secretariaat
Telefoonnummer
Email
Website
Bank
C
Cursusadres 
Kreativiteitscentrum "de Brink", Nijkerk.
Toegankelijkheid
Bij de ingang van het gebouw is een traplift aanwezig. Mensen die moeilijk ter
been zijn, maar niet aan een rolstoel gebonden zijn, kunnen hiervan gebruik
maken. De docenten of contactpersonen kennen de bediening hiervan.
Vakanties
Herfstvakantie: 20-10-2019 t/m 27-10-2019
Kerstvakantie: 22-12-2019 t/m 05-01-2020
Voorjaarsvakantie: 23-02-2020 t/m 01-03-2020
Meivakantie: 26-04-2020 t/m 03-05-2020
Zomervakantie: 19-07-2020 t/m 30-08-2020
Voor nadere informatie over het bestuur,
Alg. Bestuursleden / Taakverdeling
Cursus-administratie
2e Penningmeester
Project "2020"
Organisatie exposities
Adspirant bestuurslid
: Ellen Hietbrink
: Kees van Middelkoop
: Kees van de Reep
: Gesina Noordewier
: Joke Jansen
Gesponsord door:


Supportgroep / Taakverdeling
Cursus-organisatie

Website / Flyer

Gastvrouwen
: Dieke Buitink
: Ineke Bijvank
: Marianne Nijzink

: Ans Weling
: Femke de Jong
: Wietske van der Male
Ook sponsor worden ?

[klik op logo]
[klik op logo]
[klik op logo]