Onze vereniging, Kreativiteitscentrum “de Brink” is opgericht op 5 mei 1972. We bestaan binnenkort dus
50 jaar! De Vereniging heeft ten doel beeldende vorming in de meest uitgebreide zin te bevorderen en dit
doel te bereiken zonder winstoogmerk. Alle activiteiten kennen een laagdrempelig karakter en zijn
toegankelijk voor mensen met een grote en een kleine beurs, voor validen- en mindervaliden.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 leden. Er is 1 vacature en 1 plaats wordt ingenomen door
iemand die tijdens een proefperiode overweegt tot het bestuur toe te treden.
Daarnaast zijn er een aantal leden die hand- en spandiensten verrichten.
Al deze werkzaamheden worden gedaan op vrijwillige basis, zonder dat daar een vrijwilligersvergoeding
tegenover staat.
[klik op logo]
[klik op logo]
Gesponsord door:
Wie zijn wij ?
Het bestuur van kreativiteitscentrum “de Brink”:
- Kan op verzoek ook een workshop organiseren voor een bijzondere gelegenheid met familie 
  of vrienden;
- Wil graag voor uw bedrijf een workshop, in het kader van teambuilding of een gezellig 
  samenzijn, verzorgen;
- Kan bij voldoende animo een extra cursus / workshop in het programma opnemen;
- Zoekt nog steeds versterking voor het uitvoeren van bestuursleden;
- Bedankt alle sponsoren.
Dieke Buitink
Dieke kwam in aanraking met “de Brink” door haar deelname aan een cursus tekenen. In 2006 trad zij toe tot het bestuur, in maart 2010 is zij benoemd in de functie van voorzitter, zij nam afscheid van het bestuur in 2017. Sinds die tijd is zij sterk betrokken bij de cursusorganisatie en begeleidt de kindercursus tekenen. In het dagelijks leven werkt Dieke als manager in een zorginstelling, zij is gewend om leiding te geven en te sturen, iets wat heel goed van pas komt met alle veranderingen in de subsidiewetgeving. Verder is zij een vliegende keep en vanaf 2020 weer bestuurslid.

Ellen Hietbrink
Ellen heeft haar hart en ziel verloren aan “de Brink”. Zij trad toe tot het bestuur in 1998 en heeft gelukkig een heel goed geheugen. Zij is dan ook de vraagbaak voor iedereen. Het komende cursusjaar zal zij zich voornamelijk bezighouden met de cursusadministratie en alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast gaat Ellen, die voor haar pensioen leraar PO (primair onderwijs) was, een aantal keramiekcursussen verzorgen.

Gesina Noordewier
Gesina volgt al een aantal jaren cursussen keramiek-boetseren bij “de Brink”.  In maart 2015 gaf zij aan wel tot het bestuur toe te willen treden omdat zij afscheid ging nemen van haar functie als beleidsmedewerker bij de Wageningen University. Gesina heeft in 2015 meegewerkt aan het project “de Brink 2020”. Met ingang van het cursusjaar 2016/2017 heeft zij de functie van secretaris op zich genomen.

Dik Steen Redeker
Via de Jeu de Boule vereniging is Dik in 2013 benaderd om zich verkiesbaar te
stellen. Dik heeft altijd een bouwtechnische functie bekleed hetgeen met de
zoektocht naar een nieuwe locatie een zegen was voor “de Brink”.
Dik bekleedt zijn functie van penningmeester met een groot verantwoordelijkheids-gevoel. In het jaar van de verhuizing heeft het een enorme inzet gevraagd om op verantwoorde wijze alle wensen te realiseren met minimale middelen. Hij heeft niet alleen de financiën beheerd, maar samen met Kees van Middelkoop ook ingespannen om sponsorgelden en kortingen binnen te halen.

Galiena Borecki
Sinds 2015 is zij lid van de vereniging geworden nadat zij was gestopt als workshop-begeleidster met diverse creatieve workshops. Naast een fulltime baan als stafmedewerker in de zorg heeft zij in 2020 besloten om bij de Brink te assisteren op het gebied van marketing.
Ook ondersteunt zij ieder nieuw seizoen de voorzitter met het opzetten van de cursusorganisatie.
De cursussen worden gegeven door gekwalificeerde docenten, die daarvoor een geldelijke
vergoeding ontvangen.
Gemiddeld worden er 50 cursussen/workshops per jaar gegeven, het gemiddelde aantal cursisten
bedraagt ongeveer 350 per jaar. Daarnaast hebben wij ongeveer 10 Open Ateliers waaraan in totaal
gemiddeld 75 personen deelnemen.
Wij stimuleren kunst en cultuur voor kinderen, jongvolwassenen en volwassenen. Daarvoor werken
we ook samen met andere instellingen.
Aan het in Nijkerk georganiseerde Verbindingsfestival, waarin allerlei culturele organisaties
gestimuleerd worden om samen te werken levert “de Brink” eveneens een bijdrage.
De bestuursleden:

Dieke Buitink
Gesina Noordewier
Ellen Hietbrink
Dik Steen Redeker
Galiena Borecki