Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Draadkunst  C41  € 52,00
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Draadkunst  C41  € 49,90  (leden)
Draadkunst  C41  € 47,25  (66+ en 19-)
Draadkunst  C41
vrijdagavond  30 oktober 2020
30 okt., 6, 13, 20 nov. 2020

Cursus nr. C41 Start:
Cursussen volwassenen
(10-cijferig)