Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Glas in Lood  C40  € 160,25
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Glas in Lood  C40  € 152,25  (leden)
Glas in Lood  C40  € 144,20  (66+ en 19-)
Glas in Lood  C40
donderdagvond 28 januari 2021
28 jan., 4, 11, 18 febr., 4, 11, 18, 25 mrt., 1, 8, 15, 22, 29 apr. 2021

Cursus nr. C40 Start:
Cursussen volwassenen
(10-cijferig)