Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Glas in Lood  C36  € 160,25
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Glas in Lood  C36  € 152,25  (leden)
Glas in Lood  C36  € 144,20  (66+ en 19-)
Glas in Lood  C36
woensdagmiddag 20 januari 2021
20, 27 jan., 3, 10, 17 febr., 3, 10, 17, 24, 31 mrt., 7, 14, 21 apr. 2021

Cursus nr. C36 Start:
Cursussen volwassenen
(10-cijferig)