Deze cursus is vol.
Wij hanteren een wachtlijst.
Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Glas in Lood  C35  € 160,25
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Glas in Lood  C35  € 152,25  (leden)
Glas in Lood  C35  € 144,20  (66+ en 19-)
Glas in Lood  C35
woensdagavond 16 september 2020
16, 23, 30 sept., 7, 14, 28 okt.,  4, 11, 18, 25 nov., 2, 9, 16 dec. 2020

Cursus nr. C35 Start:
Cursussen volwassenen
(10-cijferig)