Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Keramiek  C27  € 149,00
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Keramiek  C27  € 141,55  (leden)
Keramiek  C27  € 134,10  (66+ en 19-)
maandagmiddag 18 januari 2021
18, 25 jan., 1, 8, 15 febr., 1, 8, 15, 22, 29 mrt., 12, 19 apr. 2021

Cursus nr. C27 Start:
Cursussen volwassenen
(10-cijferig)
Keramiek / Gemengde technieken   C27