donderdagochtend groep 2,  21 januari 2021
21 jan., 4, 18 febr., 11, 25 mrt., 15 apr. 2021

Cursus nr. C21 Start:
Bloemschikken  C21
Cursussen volwassenen
Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Bloemschikken  C21  € 72,00
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Bloemschikken  C21  € 68,40  (leden)
Bloemschikken  C21  € 64,80  (66+ en 19-)
(10-cijferig)