Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Bloemschikken  C17  € 72,00
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Bloemschikken  C17  € 68,40  (leden)
Bloemschikken  C17  € 64,80  (66+ en 19-)
woensdagavond groep 2. 20 januari 2021
20 jan., 3, 17 febr., 10, 24 mrt., 14 apr. 2021

Cursus nr. C17 Start:
Bloemschikken  C17
Cursussen volwassenen
(10-cijferig)