Schilderen zoals de oude meesters  C13
Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Schilderen zoals de oude meesters  C13  € 88,50
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Schilderen zoals de oude meesters  C13  € 66,60              (66+ en 19-)
maandagmiddag 11 januari 2021
11, 18, 25 jan., 1,8,15 febr., 1, 8 mrt. 2021

Cursus nr. C13 Start:
Cursussen volwassenen
Schilderen zoals de oude meesters  C13  € 84,00  (leden)
(10-cijferig)