Schilderen zoals de oude meesters  C12
Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Schilderen zoals de oude meesters  C12  € 88,50
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Schilderen zoals de oude meesters  C12  € 84,00  (leden)
Schilderen zoals de oude meesters  C12  € 66,60              (66+ en 19-)
maandagmiddag 26 oktober 2020
26 okt.,  2, 9, 16, 23, 30 nov, 7, 14  dec. 2020

Cursus nr. C12 Start:
Cursussen volwassenen
(10-cijferig)