Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Schilderen  C09  € 124,00
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Schilderen  C09  € 117,80  (leden)
Schilderen  C09  € 111,60  (66+ en 19-)
donderdag 28 januari 2021
28 jan., 4, 11, 18 febr., 4, 11, 18, 25 mrt., 1, 8 apr. 2021

Cursus nr. C09 Start:
Schilderen  C09
Cursussen volwassenen
(10-cijferig)