Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Tekenen en Schilderen  C05  € 124,00
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Tekenen en Schilderen  C05  € 117,80  (leden)
Tekenen en Schilderen  C05  € 111,60  (66+ en 19-)
Cursussen volwassenen
Tekenen en Schilderen  C05
Cursus nr. C05 Start:
dinsdag 26 januari 2021
26 jan., 2, 9, 16 febr., 2, 9, 16, 23, 30 mrt. 6 apr. 2021

(10-cijferig)