Deze cursus is vol.
Wij hanteren een wachtlijst.
Cursussen kinderen
Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Kindertekenen en schilderen  C01  € 20,00
Kindertekenen en schilderen  C01
woensdagmiddag 16 september 2020
16 sept., 14, 28 okt., 18 nov, 9 dec. 2020
20 jan., 10 febr., 3, 24 mrt., 14 apr. 2021
Cursus nr. C01 Start:
Cursussen kinderen
(10-cijferig)